Singing the Line into Existence

Some great News!

Leave a comment

Hi all, great news – We got an Arts Council Award!

“Artist and member of the Traws Link Cymru committee Joanna Bond has been awarded a Grant from the Arts Council of Wales for her project Singing the Line into Existence – a creative response to reinstating the railway line between Carmarthen and Aberystwyth. It has been 3 years in development and involves a number of local artists including Ceri Rhys Matthews, Jacob Whittaker and Peter Stevenson, telling stories, singing songs and creating video and performances along the line.

The project launches at 3pm on August 22nd with a free event in Oriel Myrddin Gallery where there will be an opportunity to learn more about Joanna’s artistic vision and her research to date as well as the ongoing campaign to reopen the line through presentations from the artists and Traws Link Cymru as well as performance and exhibition.

Following the launch event the artists will begin to explore and experiment along the route of the line, learning about the histories and landscapes and creating new video, sound and performance works for the destination event at 7pm in Ceredigion Museum, Aberystwyth on October 3rd (£3 entry).


Mae’r artist ac aelod o bwyllgor Traws Link Cymru Joanna Bond wedi derbyn Grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru am ei phrosiect Canu’r Llinell i mewn i Bodolaeth – ymateb creadigol i adfer y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae wedi bod *ati am 3 blynedd yn datblygu ac yn cynnwys nifer o artistiaid lleol, gan gynnwys Ceri Rhys Matthews, Jacob Whittaker a Peter Stevenson, adrodd straeon, canu caneuon a chreu fideo a pherfformiadau ar hyd y llinell.

Rydym yn croesawu chi i ymuno â ni wrth i ni ddechrau cyfnod newydd o’r daith, i ddysgu mwy am y brosiect drwy arddangosfa a rhannu gwaith ac ymchwil a ddatblygwyd yn ystod y 3 blynedd diwethaf, gan gynnwys cyflwyniadau gan Joanna a Traws Link Cymru a pherfformiad gan Ceri Rhys Matthews.
Digwyddiad am ddim yn Oriel Myrddin Gallery Studio 15:00-16:30 22 Awst

Author: Jacob Whittaker

Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s